Logg inn

Logistikk og kjemiløsninger for din bedrift »
  • Lager
  • Transport
  • Dosering

Arcon

Arcon Industriell Vannbehandling har vokst til å bli en ledende aktør innenfor sektoren damp-, varme- og kjøleanlegg. Vi leverer avanserte kjemikalier produsert i Norge, Sverige og Tyskland. I vårt sortiment inngår produkter for behandling av matevann til damp- og varmeanlegg, fjernvarme og kjølevann. Til anlegg hvor dampen kommer i kontakt med næringsmidler kan vi levere produkter som er godkjent av Folkehelseinstituttet. Vi leverer også analyseutstyr for internkontroll av vannbehandlingen.

I tillegg til salg av kjemikalier kan vi tilby konsulentvirksomhet med inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Alle våre operatører er kjemiingeniører og har vesentlig erfaring og inngående kunnskap omkring kjemi og miljøkrav.

Les mer



Vi leverer kjemi, råvarer, blandinger og logistikk til følgende hovedområder

Dampkjeleanlegg

Dampkjeleanlegg

Kjølevann

Kjølevann

Fjernvarme

Fjernvarme

Rådgivning

Rådgivning