Produkter

I vårt sortiment inngår produkter for behandling av matevann til damp- og varmeanlegg, fjernvarme, prosess- og kjølevann. Våre ingeniører vil i samarbeid med kunden velge korrekt vannbehandling for det enkelte anlegg. Til anlegg hvor vann/damp kommer i direkte kontakt med næringsmidler, kan vi levere produkter godkjent av Mattilsynet.

Hvorfor vannbehandling?

 • Ivareta sikkerheten ved drift av dampkjelanlegg
 • Bedre driftsøkonomien på anlegg
 • Minimalisere energiforbruk
 • Unngå kjelstein og belegg
 • Unngå begroing og bakterievekst
 • Sikre optimal drift og lang levetid for et anlegg


Våre kjemikalier kan deles inn i følgende grupper:

 • Oksygenbindemidler
 • Deponeringsinhibitorer
 • Alkaliseringsmidler
 • Slamdispergeringsmidler
 • Skumdempere
 • Biocider
 • Rengjøringsprodukter
 • Salttabletter

Vårt søsterselskap Permakem AS kan levere all annen kjemi, som råstoffer og hjelpestoffer til en svært konkurransedyktig pris.

Ta kontakt for mer informasjon om de ulike produktene våre og hva som er optimalt for ditt anlegg.

Kjelevann

Arcon AS leverer avanserte kjemikalier til behandling av matevann til damp- og varmeanlegg.

Les mer »

Kjølevann

Behandling av kjølevann er spesielt viktig for å unngå begroing og bakterievekst i kjølesystemer.

Les mer »

Fjernvarmevann

For hettvannsystemer og fjernvarmesystemer leverer vi langtidsvirkende kjemikalier som optimaliserer vannkvaliteten.

Les mer »

Analyseutstyr

Våre testsett er svært enkle i bruk, og kan analysere for alle ønskede parameter i vannkvaliteten

Les mer »

Arcon AS
Orgnr: NO 911 578 425 MVA

+47 67 97 96 00

Besøksadresse
Haralds vei 12
1470 Lørenskog

Postadresse
Postboks 126
1471 Lørenskog