Kjølevann

Kjølevann

Mikrobiologisk vekst, korrosjon og avleiringer er de vanligste problemene som bidrar til redusert ytelse på komponenter i kjølevannsystemer og kan føre til strømningsbegrensninger, redusert driftseffektivitet, høyere vedlikeholdskostnader og uplanlagte driftsstans.

Arcon AS tilbyr kundetilpassende løsninger basert på høyteknologiske produkter utviklet med tanke på effektivitet og miljø. Det er særlig fokus på å bekjempe Legionella, da denne bakterien kan forårsake sykdom og død hos mennesker.
Våre kunder erfarer at riktig designet vannbehandlingsprogram reduserer driftskostnader ved å redusere nødvendig vedlikehold, kjemikalieforbruk samt spare vann og energi.

Systemer vi behandler:

- Åpne kjølesystemer / Kjøletårn
- Halvåpne kjølesystemer (inkludert multimetalsystemer)
- Lukkede kjølekretser
- Sprinklerkretser
- Alle typer prosessvann

 
Våre produktgrupper og tjenester:

 

  • Kalk- og korrosjonshemmere  for åpne kjølesystemer :  Ferrofos® ,  Aktiphos®
  • - Kalk- og korrosjonshemmere  for lukkede kjølesystemer :  Catamine®, Korrodex®
  • Dispergerings- og biodispergeringsmidler:  Turbodispin ®
  • Biocider for effektiv kontroll av mikroorganismer (bakterier, sopp og alger) :  Ferrocid ®
  • Kontroll- og doseringssystemer
  • Tilsynsavtaler med kjemiske og mikrobiologiske analyser av kjøle- og prosessvann
  • Inspeksjoner av systemer
  • Legionella – risikovurdering med tiltaksplan
  • Rådgivning, kurs og opplæring av driftspersonell og brukere

 

 

Ta kontakt for å få et uforpliktende tilbud på kjølevannskjemikalier!