Vannanalyser

Vannanalyser

Vannanalysen som redskap.

Den som vil drifte et damp- eller varmeanlegg med størst mulig sikkerhet og virkningsgrad, må sørge for at vannkjemien i størst mulig grad er optimalisert.

Vi anbefaler interne vannanalyser 1-2 ganger pr uke, for å kontrollere pH, ledningsevne, hardhet og innhold av virkestoffene i kjelevannskjemikaliene.

Det er ofte hensiktsmessig at driftspersonellet utfører de aktuelle analysene, fordi det er de som har den nære kontakten med kjeleanlegget og kan foreta nødvendige justeringer fortløpende.

I tillegg kan en av våre kjemiingeniører ta ut prøver og analyse disse på laboratoriet. Da avdekker vi gjerne hele vannkjemien på anlegget og kan komme med en uttalelse om tilstanden på anlegget, som for eksempel korrosjonsproblematikk, innlekkasjer, om rensetrinnene fungerer, om avgasseren i matevannstanken fungerer, kjemikalieforbruk osv.

Analysene vi utfører på laboratoriet har lavere grenseverdier og er svært nøyaktige. De vanligste parameterne vi analyserer for, foruten pH, ledningsevne, hardhet, DEHA og fosfat, er jern, kisel, kobber og organisk materiale. Om det mistenkes andre problemer i systemet analyserer vi for blant annet aluminium, tensider, ammonium, klorid, turbiditet mm.

 

Det er også mulig å sende oss prøver per post.

 

Ta kontakt for mer informasjon!