Tjenester

Tjenester

Arcon har høyt kvalifiserte ingeniører, som kan gi råd om valg av vannrenseanlegg, kjemikalier, doseringsutstyr og analyseverktøy. Vi har opplæring i bruk av kjemikalier og analyseutstyr, i tillegg til kurs i vannbehandling. Kursene våre strekker seg over en arbeidsdag og inkluderer teori om ulike vannkvaliteter, kravspesifikasjoner, hvordan velge korrekt kjemikalieprogram, hvordan ta representative prøver, analysere disse og tolke verdier.

Lang erfaring

Våre medarbeidere har lang erfaring fra inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, og foretar analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt ved rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Våre samarbeidspartnere utfører kjemisk rengjøring av kjeler og kjølesystemer.

Serviceavtaler

Den vanligste serviceavtalen vi utfører hos våre kunder inkluderer besøk ute hos kunden, gjennomgang av fyrhusjournalen og uttak av vannprøver som analyseres på vårt laboratorie. I tillegg mottar vi ofte vannprøver fra kunder som ønsker å få en tilstandsrapport om anlegget. Tilstandsrapport om hele anlegget med avvik og tiltak leveres alltid etter besøk eller mottak av prøver.

Analysene utfører vi på vårt laboratorie i Oslo.

 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Vannanalyser

Vannanalyser

Drift damp- eller varmeanlegg med størst mulig sikkerhet og virkningsgrad ved å sørge for tilstrekkelig beskyttelse mot korrosjon og beleggdannelse.

Les mer »
Rådgivning

Rådgivning

Inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den vannbehandling.

Les mer »