SDB

Helse, Miljø og Sikkerhet er en vesentlig og viktig del av det Arcon AS til daglig jobber med.

Det er spesielt fokus på riktig lagring, håndtering, samt korrekt merking og oppdaterte sikkerhetsdatablad. Valg av produsenter og leverandører gjøres omhyggelig hvor vi bestreber at alle skal være ISO-sertifiserte.

Vi har en egen HMS-ansvarlig og uavhengige selskaper som kontrollerer rutiner som sikrer våre ansatte og vårt miljø.

Ved spørsmål angående våre sikkerhetsdatablader, ta kontakt med Bodil Gulbransen (), eller kontakt oss her.