Om oss

Arcon Industriell Vannbehandling har vokst til å bli en av Norges ledende aktører innenfor vannbehandling i sektoren damp-, varme- og kjøleanlegg.

ARCON AS ble etablert i 1946, og avdelingen Industriell Vannbehandling ble opprettet i 1988. Bedriften ble kjøpt opp av Onarheim Eiendom AS i 2014, som til sammen har 7 datterselskaper.

Virksomheten vår omfatter produksjon og salg av spesialkjemikalier for vannbehandling, biocider, dispergeringsmidler, rengjøringskjemi, samt serviceavtaler og oppfølging hos kunder.

Våre medarbeidere har lang erfaring fra inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, og foretar analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt ved rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.