Om Arcon AS

Om Arcon AS

I dag består Arcon AS utelukkende av virksomhet innen industriell vannbehandling. Vi leverer avanserte kjemikalier produsert i Norge, Sverige og Tyskland. I vårt sortiment inngår produkter for behandling av matevann til damp- og varmeanlegg, fjernvarme og kjølevann. Til anlegg hvor dampen kommer i kontakt med næringsmidler kan vi levere produkter som er godkjent av Folkehelseinstituttet. Vi leverer også analyseutstyr for internkontroll av vannbehandlingen. Alle våre operatører er kjemiingeniører med inngående kunnskap om kjemi og miljøkrav.

I tillegg til salg av kjemikalier og analyseutstyr kan vi tilby konsulentvirksomhet med inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Alle våre operatører er kjemiingeniører med inngående kunnskap om kjemi og miljøkrav.

Arcon AS ble etablert i 1946 under navnet Dr. Ing. Otto Falkenberg AS som norsk representant for det multinasjonale selskapet DuPont. Tidlig i 1980-årene trakk Otto Falkenberg seg tilbake, og som en følge av endringen i eierforholdet ble firmaets navn forandret til Arcon AS.

I 1988 opprettet Arcon AS en egen avdeling med stor kompetanse innen fagfeltet industriell vannbehandling. Ved siden av å selge kjemikalier utførte denne avdelingen en utstrakt kurs- og konsulentvirksomhet. Hovedtyngden av kundemassen var lenge innen treforedling-, teknisk/kjemisk industri samt næringsmiddelindustrien.

I første halvdel av 2014 ble kursvirksomheten flyttet over til Eriso Kjeldrift AS. Senere samme år ble Arcon AS kjøpt opp av privateide entreprenører innen råvarehandel og logistikk. Med søsterselskaper innen tilsvarende fagområder ble avdeling for industriråstoffer, smøremidler-/rengjøringskjemi og næringsmidler-/pharmaindustri flyttet over til hhv. Permakem AS, Sel-Trade AS og Food Innovation AS. I 2017 ble vår tidligere samarbeidspartner TeamWater DA kjøpt opp av Arcon AS, og en distribusjonsavtale som innebærer markedsføring og salg av analyseutstyr ble overført til oppkjøper.

Vår historie

Vår historie mellom 1946 - 1986

Les mer »