Produkter & tjenester

Arcon AS leverer avanserte kjemikalier til behandling av matevann til damp- og varmeanlegg.

Image

I vårt sortiment inngår alle typer kjemikalier for industriell vannbehandling, i tillegg til ionebyttemasser, filtersystemer og doseringsløsninger. Våre kjemikalier gir økt effektivitet gjennom innovativ vannnbehandling.

Vi leverer kjemikalier og produkter for behandling av matevann til damp- og varmeanlegg, fjernvarme, prosess- og kjølevann. Våre ingeniører vil i samarbeid med kunden velge korrekt vannbehandling for det enkelte anlegg.

Våre kjemikalier og produkter kan deles inn i følgende grupper: 

  • Oksygenbindemidler

  • Deponeringsinhibitorer

  • Alkaliseringsmidler

  • Ionebyttemasser

  • Slamdispergeringsmidler

  • Skumdempere Biocider

  • Kjemikalier for omvendt osmoseanlegg (RO)

  • Salttabletter

Kjelevann

Kjemikalier til behandling av matevann til damp- og varmeanlegg.


Les mer

Kjølevann

Effektive og sporbare biocider for bekjempelse av bakterievekt samt begroing i kjølesystemer.


Les mer

Rådgivning

Inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den vannbehandling.

Les mer

Ionebyttemasse

Ionebyttemasser til alle behov fra avherding til totalavsalting.


Les mer

Analyseutstyr

Testsett er svært enkle i bruk, og kan analysere for alle ønskede parameter i vannkvaliteten


Les mer

Vannanalyser

Drift damp- eller varmeanlegg med størst mulig sikkerhet og virkningsgrad ved å sørge for tilstrekkelig beskyttelse mot korrosjon og beleggdannelse.

Les mer

Fornøyde kunder

Blant våre fornøyde kunder har Arcon Industriell Vannbehandling utviklet seg til å være en av de fremste leverandørene i Norge innen vannbehandling for damp-, varme- og kjølesystemer.

Industriell vannbehandling for damp-, varme- og kjøleanlegg.

Sider

Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Brobekkveien 84
0582 Oslo

+47 67 97 69 00
arcon@arcon-as.no