Analyseutstyr

Våre testsett er svært enkle i bruk, og kan analysere for alle ønskede parameter i vannkvaliteten

Image

Hva tilbyr vi?

God vannbehandling forutsetter at vannkjemien er stabil og uten store svingninger. Å kjenne vannkjemien gjennom hele anlegget er derfor av vesentlig betydning. Våre testsett er svært enkle i bruk, og kan analysere for alle ønskede parameter i vannkvaliteten. De vanligste for kjelevann er pH, ledningsevne, hardhet (kalk), alkalitet, jern, kisel, klorider og organisk materiale.

Vi har testsett som analyserer for de ulike virkestoffene i kjemikaliene våre, og på den måten har kjelpassere full kontroll på doseringen og over- og underdosering kan dermed unngås. Ta kontakt for en fullstendig liste over analyseutstyr.

Produkter

pH strips
Visocolor Fosfat
Visocolor Kisel
Filterfotometer
Oksygen Chemsets kit
Visocolor Hardhet
Quantofix Molybdat
Spektrofotometer
Visocolor Klorid
Visocolor Alkalitet
pH-meter
Filter
Visocolor DEHA
Visocolor Kobber
Ledningsevnemåler

Våre medarbeidere har lang erfaring fra inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, og foretar analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt ved rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Fornøyde kunder

Blant våre fornøyde kunder har Arcon Industriell Vannbehandling utviklet seg til å være en av de fremste leverandørene i Norge innen vannbehandling for damp-, varme- og kjølesystemer.

Industriell vannbehandling for damp-, varme- og kjøleanlegg.

Sider

Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Brobekkveien 84
0582 Oslo

+47 67 97 69 00
arcon@arcon-as.no