Vannanalyser

Drift damp- eller varmeanlegg med størst mulig sikkerhet og virkningsgrad ved å sørge for tilstrekkelig beskyttelse mot korrosjon og beleggdannelse.

Image

Hva tilbyr vi?

Den som vil drifte et damp- eller varmeanlegg med størst mulig sikkerhet og virkningsgrad, må sørge for at vannkjemien i størst mulig grad er optimalisert.

Vi anbefaler interne vannanalyser 1-2 ganger pr uke, for å kontrollere pH, ledningsevne, hardhet og innhold av virkestoffene i kjelevannskjemikaliene.

Det er ofte hensiktsmessig at driftspersonellet utfører de aktuelle analysene, fordi det er de som har den nære kontakten med kjeleanlegget og kan foreta nødvendige justeringer fortløpende.

I tillegg kan en av våre kjemiingeniører ta ut prøver og analyse disse på laboratoriet. Da avdekker vi gjerne hele vannkjemien på anlegget og kan komme med en uttalelse om tilstanden på anlegget, som for eksempel korrosjonsproblematikk, innlekkasjer, om rensetrinnene fungerer, om avgasseren i matevannstanken fungerer, kjemikalieforbruk osv.

Analysene vi utfører på laboratoriet har lavere grenseverdier og er svært nøyaktige. De vanligste parameterne vi analyserer for, foruten pH, ledningsevne, hardhet, DEHA og fosfat, er jern, kisel, kobber og organisk materiale. Om det mistenkes andre problemer i systemet analyserer vi for blant annet aluminium, tensider, ammonium, klorid, turbiditet mm.

Det er også mulig å sende oss prøver per post.

Serviceavtaler

Den vanligste serviceavtalen vi utfører hos våre kunder inkluderer besøk ute hos kunden, gjennomgang av fyrhusjournalen og uttak av vannprøver som analyseres på vårt laboratorie. I tillegg mottar vi ofte vannprøver fra kunder som ønsker å få en tilstandsrapport om anlegget. Tilstandsrapport om hele anlegget med avvik og tiltak leveres alltid etter besøk eller mottak av prøver.

Analysene utfører vi på vårt laboratorie i Oslo.

Våre medarbeidere har lang erfaring fra inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, og foretar analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt ved rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Fornøyde kunder

Blant våre fornøyde kunder har Arcon Industriell Vannbehandling utviklet seg til å være en av de fremste leverandørene i Norge innen vannbehandling for damp-, varme- og kjølesystemer.

Industriell vannbehandling for damp-, varme- og kjøleanlegg.

Sider

Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Brobekkveien 84
0582 Oslo

+47 67 97 69 00
arcon@arcon-as.no