Kjølevann

Mikrobiologisk vekst, korrosjon og avleiringer er de vanligste problemene som bidrar til redusert ytelse på komponenter i kjølevannsystemer og kan føre til strømningsbegrensninger, redusert driftseffektivitet, høyere vedlikeholdskostnader og uplanlagte driftsstans.

Image

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr kundetilpassende løsninger basert på høyteknologiske produkter utviklet med tanke på effektivitet og miljø. Det er særlig fokus på å bekjempe Legionella, da denne bakterien kan forårsake sykdom og død hos mennesker.

Våre kunder erfarer at riktig designet vannbehandlingsprogram reduserer driftskostnader ved å redusere nødvendig vedlikehold, kjemikalieforbruk samt spare vann og energi.

Hvilke systemer behandler vi?

 • Åpne kjølesystemer / Kjøletårn
 • Halvåpne kjølesystemer (inkludert multimetalsystemer)
 • Lukkede kjølekretser
 • Sprinklerkretser
 • Alle typer prosessvann

Våre produktgrupper og tjenester

 • Kalk- og korrosjonshemmere  for åpne kjølesystemer :  Ferrofos® ,  Aktiphos®
 • Kalk- og korrosjonshemmere  for lukkede kjølesystemer :  Catamine®, Korrodex®
 • Dispergerings- og biodispergeringsmidler:  Turbodispin ®
 • Biocider for effektiv kontroll av mikroorganismer (bakterier, sopp og alger) :  Ferrocid ®
 • Kontroll- og doseringssystemer
 • Tilsynsavtaler med kjemiske og mikrobiologiske analyser av kjøle- og prosessvann
 • Inspeksjoner av systemer
 • Legionella – risikovurdering med tiltaksplan
 • Rådgivning, kurs og opplæring av driftspersonell og brukere

Våre medarbeidere har lang erfaring fra inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, og foretar analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt ved rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Fornøyde kunder

Blant våre fornøyde kunder har Arcon Industriell Vannbehandling utviklet seg til å være en av de fremste leverandørene i Norge innen vannbehandling for damp-, varme- og kjølesystemer.

Industriell vannbehandling for damp-, varme- og kjøleanlegg.

Sider

Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Brobekkveien 84
0582 Oslo

+47 67 97 69 00
arcon@arcon-as.no