Rådgivning

Inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den vannbehandling.

Image

Hva tilbyr vi?

I tillegg til salg av kjemikalier og analyseutstyr kan vi tilby konsulentvirksomhet med inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling. Alle våre operatører er kjemiingeniører med inngående kunnskap om kjemi og miljøkrav.

Vi har høyt kvalifiserte ingeniører, som kan gi råd om valg av vannrenseanlegg, kjemikalier, doseringsutstyr og analyseverktøy. Vi har opplæring i bruk av kjemikalier og analyseutstyr, i tillegg til kurs i vannbehandling. Kursene våre strekker seg over en arbeidsdag og inkluderer teori om ulike vannkvaliteter, kravspesifikasjoner, hvordan velge korrekt kjemikalieprogram, hvordan ta representative prøver, analysere disse og tolke verdier.

Vi foretar fullstendig kjemiske analyser på vårt laboratorium på Brobekk i Oslo.

Lang erfaring

Våre medarbeidere har lang erfaring fra inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, og foretar analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt ved rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Våre samarbeidspartnere utfører kjemisk rengjøring av kjeler og kjølesystemer.

Våre medarbeidere har lang erfaring fra inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, og foretar analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt ved rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Fornøyde kunder

Blant våre fornøyde kunder har Arcon Industriell Vannbehandling utviklet seg til å være en av de fremste leverandørene i Norge innen vannbehandling for damp-, varme- og kjølesystemer.

Industriell vannbehandling for damp-, varme- og kjøleanlegg.

Sider

Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Brobekkveien 84
0582 Oslo

+47 67 97 69 00
arcon@arcon-as.no