Kjelevann

Kjelevann

Arcon AS leverer avanserte kjemikalier til behandling av matevann til damp- og varmeanlegg.

God vannbehandling og oppfølging av vannkvaliteten beskytter matevannstanker, kjeler og kondensatsystemer mot korrosjonsangrep, kjelsten, belegg og slamdannelser, og dermed vil varmeoverføring i vekslere, unødig stans i produksjon og havari unngås.

Våre kjemikalier er utviklet for å optimalisere vannkvaliteten i ulike systemer, og vi leverer kjemikalier som er spesielt tilpasset det enkelte system. Til anlegg hvor dampen kommer i kontakt med næringsmidler kan vi levere vannbehandlingskjemikalier som er godkjent av Mattilsynet.

Send oss en vannprøve for å få et uforpliktende tilbud på korrekt vannkjemi!